Lepitus põhineb suhtluse ja läbirääkimiste põhimõtetel. Seda saab rakendada praktiliselt igas vaidluses, mitte ainult õiguslikes vaidlustes. Lepitus töötab mis tahes suurusjärgus vaidluste puhul, nii nt väikelaenude kui ka miljoniliste vaidluste korral.

Pakume ärilepitamise ja läbirääkimiste teenuseid, et aidata ettevõtetel jõuda vaidlustes kokkuleppeni järgmistes valdkondades:

  • Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
  • Varalised vaidlused
  • Müügilepingutest tulenevad vaidlused
  • Kahjunõuded
  • Piiriülesed ärivaidlused (kohtueelse ja kohtu poolt määratud kompromissläbirääkimised)
  • Võlanõuded
  • Üürileandja-üürniku lahkarvamused