Arvestame oma klientide eelarveliste võimalustega ning pakume erinevaid tasu liike, sõltuvalt vaidluse väärtusest - tasud maksavad pooled 50/50, kui ei lepi omavahel teisiti kokku:

-        Tunnihindega lühilepitusteenus - võimalik seal, kus vaidlus on väikese ärilise väärtusega või kus majanduslik väärtus puudub ning pooled on nõus ajaliselt piiratud teenusega – nt paaritunnine lepitus 120€/h minimaalse 2-tunnise ettemaksega, et vältida viimase hetke äraütlemisi.

-        Kokkuleppehinnaga päevane lepitusteenus - keerulisemates ärivaidlustes, kuhu on juba kaasatud õigusnõustajad ja kohtud soovitame vaidluse lahendamiseks varuda vähemalt 1 kalenderpäev ning teenustasude vahemik on 1600-2000€ päevas. Meie lepitaja(d) aitavad lahenduseni jõuda ka väljaspool tööaega - kui läbirääkimised edenevad ei ole mõistlik neid pooleli jätta. Isegi kui pooled ei jõua samal päeval kokkuleppeni, praktikas on tõenäoline, et nad siiski jõuavad selleni paar nädalat hiljem selle tagajärjel, et lepitus tekitas veidi laiema vaate vaidlusalustele teemadele. Võrreldes õigusabikuludega kohtumenetluses loob kogu päeva kestev lepitus väärtust keeruliste suluseisude lahendamisel.